Voice Craft

Individuálne komunikačné kurzy pre manažérov

Prvý dojem je len jeden. A neplatí to len o oblečení, neverbálnej komunikácii, či o tom ako voniame. Patrí sem celkom iste aj náš hlas.

Jeho hĺbka, artikulácia, tempo reči, alebo výraz môže určiť náš budúci úspech. Je kľúčové vnímať svoj hlas a celkový verbálny prejav.

ako súčasť svojej osobnosti. Môžeme tak vysielať signál o svojich schopnostiach a vyjadriť svoje myšlienky správnym spôsobom v ten pravý moment.

V kurze VOICE CRAFT sa naučíte ovládať svoj hlas, počúvať ho a používať techniky, ktoré sa bežne používajú pri hereckých profesiách.

Prejdete si postupne rozcvičkami, rôznymi etudami a hereckými cvičeniami, budete pracovať s textom a emóciami.

V profesionálnom štúdiu so skutočným režisérom a koučom odstránite všetky nedostatky tak, aby ste sami pocítili rozdiel.

Cieľom je začať používať svoj hlas ako pracovný nástroj a vo verbálnej komunikácii sa posunúť o stupeň vyššie.

Po kurze budete vnímať ľudský hlas už úplne inak.

Pre koho je Voice Craft určený:

  • Riaditelia/ky alebo majitelia/ky spoločností
  • Vrcholový manažment
  • PR zástupcovia/kyne
  • Marketingoví riaditelia/ky
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Súhlas so spracovaním osobných údajov

ART HEART

Čajakova 13, 811 05 Bratislava